Berichten

Experiment bijstand

Utrecht begint met ingang van 1 mei aan een experiment met ‘regelarme bijstand’. Als eerste Nederlandse gemeente beginnen zij aan het experiment met een soepeler bijstandsregime. Hierbij krijgen vier- tot achthonderd bijstandsontvangers twee jaar lang een uitkering met minder verplichtingen en meer vrijheid.

Volgens wethouders Everhardt blijft het onderzoek binnen de grenzen van de Participatiewet, die de bijstand regelt. Volgens hem zit het huidige stelsel vol van wantrouwen. Hierdoor zijn bijstandontvangers gestrest en ongezonder, wat een belemmering kan bij het vinden van geschikt werk.

De proefpersonen worden geloot en werken vrijwillig mee aan het experiment. Er worden meerdere onderzoeksgroepen gevormd zonder sollicitatieplicht. Hierbij kan de ene groep bijvoorbeeld extra geld bijverdienen en krijgt de andere groep extra hulp aangeboden. Ook is er een groep die de uitkering gewoon doorloopt.

Met het experiment willen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht meten of mensen beter participeren in de maatschappij of sneller werk vinden. Daarnaast wordt gelet op effecten op de gezondheid, tevredenheid en schulden bij proefpersonen. Deze resultaten zijn naar verwachting in 2019 bekend.

Bron: Nrc.nl