Berichten

Effectieve handhaving

Misbruik van het socialezekerheidsstelsel is funest voor het draagvlak. Daarom gaat de nodige aandacht uit naar de wet- en regelgeving van zowel het ministerie van SZW, als van UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SZW) en onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze keten functioneert goed. Maar, de minister van SZW oordeelt dat er kansen liggen om het beleid te versterken.

Een van die kansen ligt in een betere uitwisseling van gegevens tussen de verschillende partijen door het gezamenlijk ontwikkelen van methoden voor slimmere data-analyse. Zo kan het koppelen, delen en analyseren van data de pakkans van fraudeurs vergroten en tevens preventief werken.

Handhaving hoort geen keuze te zijn tussen preventie of sanctionering. Het is van belang de juiste instrumenten en interventies te vinden en te monitoren wat effectief is. Voor een effectieve handhaving met de nadruk op samenwerking maakt het kabinet tot 2022 jaarlijks 50 miljoen extra vrij.

Bron: uwvmagazine.uwv.nl