Berichten

Digitale communicatie

De nationale ombudsman roept het UWV en de SVB op om hun cliënten beter duidelijk te maken op welke manier er gecommuniceerd wordt. Volgens hem hebben het UWV en het SVB burgers onjuist dan wel onvolledig geïnformeerd over de manier waarop gecommuniceerd wordt. Dit gebeurt namelijk steeds meer langs digitale weg. Doordat cliënten hier niet van op de hoogte zijn wordt belangrijke informatie gemist.

Volgens de ombudsman moet de cliënt er altijd voor kunnen kiezen om brieven via de post te blijven ontvangen. De instanties moeten hun klanten duidelijk informeren over de manier waarop informatie verstuurd wordt. Voor de ombudsman staat aandacht voor digitalisering centraal dit jaar.

Bron: Telegraaf.nl