Berichten

De burger bestaat niet

Op vrijdag 4 oktober vond in het COMM Museum in Den Haag de conferentie ‘door de bril van de burger: burgerperspectief in onderzoek’ plaats. Tijdens deze conferentie gaven onze eigen onderzoekers Marc Hertogh en Paulien de Winter een presentatie. Het onderwerp van deze presentatie was: ‘de burger bestaat niet: op zoek naar het burgerperspectief bij de handhaving van de socialezekerheidswetgeving’.

Tijdens deze presentatie hebben ze verteld over het onderzoek ‘Slimme handhaving’. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een mismatch in de handhaving. De handhavers zijn te sanctionerend, en te weinig overredend. Om dit probleem op te lossen vindt er vervolgonderzoek plaats: ‘Slimme handhaving in de praktijk’.

Voor ‘Slimme handhaving in de parktijk’ is een prototype ontwikkeld. Uitkeringsgerechtigden vullen een vragenlijst in waarmee zij aangeven hoe ze tegen hun uitkering, de sociale dienst, e.v. aankijken. Aan de hand van deze vragenlijst wordt een profiel van de klant samengesteld. Met dit profiel kunnen de handhavers hun stijl aanpassen op hun klanten.

Voor de presentatie en meer informatie, zie: Conferentie burgerperspectief