Categorie

Nieuwsarchief

Bestrijding fraude

Op 18 november 2014 vond het congres van Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) plaats. Tijdens dit congres werden onder andere de uitkomsten van de onderzoeksrapporten... Lees verder

Handhaven met effect

De beroepsvereniging Vide heeft een gids uitgegeven die dient als hulp en handwijzer bij het ontwerpen van een handhavingsprogramma. De gids bevat ‘een stappenplan programmistisch... Lees verder

Uitspraak boetebesluit

Op 26 augustus 2014 oordeelde Rechtbank Midden-Nederland dat gemeenten hun boetebesluiten betreffende Wet Werk en Bijstand zaken die zich voor 1 juli 2014 afspeelden, niet kunnen baseren... Lees verder

Koppelen gegevens

De Volkskrant kopte op 1 oktober 2014 dat de overheid persoonsgegevens van burgers wil gaan koppelen. Dit koppelingsbeleid is een uitwerking van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie... Lees verder

Privacywetgeving

Sinds enige jaren koppelt en analyseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middels een speciaal programma databanken met als doel om fraude met belasting en uitkeringen... Lees verder