Berichten

Achterstanden UWV

De achterstanden bij het herkeuren van arbeidsongeschikten zijn nog niet weggewerkt. Begin 2016 eiste minister Asscher dat de achterstanden bij het UWV zouden worden weggewerkt. Hiervoor werd tien miljoen euro uitgetrokken om tienduizend langdurig arbeidsongeschikten een medische herkeuring te geven.

Momenteel is de achterstand van herbeoordelingen teruggelopen naar vierduizend. Hiermee is het UWV er nog lang niet. De ‘gewone voorraad’ groeide namelijk.

Dit wijt het UWV aan aanloopproblemen bij het inzetten van nieuwe artsen. Volgens Novag, de vakbond van verzekeringsartsen, doet de organisatie van het UWV te weinig om de problemen bij de herbeoordelingen op te lossen.

Bovendien groeide de achterstand bij andere werkzaamheden. Zo moeten er bijvoorbeeld nog tienduizend nieuwe aanvragen voor een WIA-uitkering, het vroegere WAO, worden verwerkt.

Bron: Nu.nl